$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Betaniavegen 15, 7563 MALVIK

Postadresse

Betaniavegen 15, 7563 MALVIK

Telefonnummer

73980800

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Midt-Norge på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Rehabilitering