$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Lade alle 86, 7041 TRONDHEIM

Postadresse

Lade Alle 86, 7041 TRONDHEIM

Telefonnummer

73 84 85 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Midt-Norge på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Lade behandlingssenter

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse

Alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling

Skjermingsavdeling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerUtløpt 09.08.2019

Alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling

Poliklinikk
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling1 ukeUtløpt 09.08.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling

Avrusningsavdeling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning1 ukeUtløpt 09.08.2019
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling

Avd. for gravide og småbarnsfamilier
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse8 ukerUtløpt 09.08.2019

Alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling

Klinikkavdeling, mannspost
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse5 ukerUtløpt 09.08.2019

Alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling

Klinikkavdeling, kvinnepost
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse1 ukeUtløpt 09.08.2019

Problemer med illegale rusmidler, rus- og avhengighetsbehandling

Avrusningsavdeling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning1 ukeUtløpt 09.08.2019
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling1 ukeUtløpt 09.08.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Problemer med illegale rusmidler, rus- og avhengighetsbehandling

Klinikkavdeling, kvinnepost
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse1 ukeUtløpt 09.08.2019

Problemer med illegale rusmidler, rus- og avhengighetsbehandling

Skjermingsavdeling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerUtløpt 09.08.2019

Problemer med illegale rusmidler, rus- og avhengighetsbehandling

Klinikkavdeling, mannspost
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse5 ukerUtløpt 09.08.2019

Problemer med illegale rusmidler, rus- og avhengighetsbehandling

Avd. for gravide og småbarnsfamilier
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse8 ukerUtløpt 09.08.2019

Problemer med vanedannende legemidler, rus- og avhengighetsbehandling

Klinikkavdeling, mannspost
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse5 ukerUtløpt 09.08.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling1 ukeUtløpt 09.08.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Problemer med vanedannende legemidler, rus- og avhengighetsbehandling

Avd. for gravide og småbarnsfamilier
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse8 ukerUtløpt 09.08.2019

Problemer med vanedannende legemidler, rus- og avhengighetsbehandling

Klinikkavdeling, kvinnepost
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse1 ukeUtløpt 09.08.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning1 ukeUtløpt 09.08.2019
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerUtløpt 09.08.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning4 ukerUtløpt 06.04.2019
Ventetider til innleggelse5 ukerUtløpt 09.08.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning1 ukeUtløpt 09.08.2019
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse8 ukerUtløpt 09.08.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerUtløpt 09.08.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling1 ukeUtløpt 09.08.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse1 ukeUtløpt 09.08.2019

Spilleavhengighet, rus- og avhengighetsbehandling

Poliklinikk
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling1 ukeUtløpt 09.08.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Tvang overfor gravide med rusmiddelproblemer, rus- og avhengighetsbehandling

Avd. for gravide og småbarnsfamilier
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke