$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Gordon Johnsens vei 2, 3370 VIKERSUND

Postadresse

Modum Bad Badeveien 287, 3370 VIKERSUND

Telefonnummer

32 74 97 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger
  • Godkjent av HELFO på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Modum Bad

Behandlingskategorier

Psykisk helse, voksne

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse

Angst, fobier, tvangslidelser, traumelidelser, voksne

Avd. for angstlidelser
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse19 ukerUtløpt 10.12.2019

Angst, fobier, tvangslidelser, traumelidelser, voksne

Avd. for familiebehandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse10 ukerGyldig til 16.01.2020

Depressiv lidelse, voksne

Avd. for depressive lidelser
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse23 ukerGyldig til 16.01.2020

Komplekse traumer/dissosiative lidelser, voksne

Avd. for traumebehandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse33 ukerGyldig til 14.01.2020

Personlighetsforstyrrelser, voksne

Avd. for depressive lidelser
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse23 ukerGyldig til 07.01.2020

Spiseforstyrrelser, voksne

Avd. for spiseforstyrrelser
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse15 ukerGyldig til 16.01.2020

Tilpasningsforstyrrelser, voksne

Avd. for depressive lidelser
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse23 ukerGyldig til 07.01.2020