$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Dusavikveien 216, 4028 STAVANGER

Postadresse

Postboks 5001 Dusavik, 4084 STAVANGER

Telefonnummer

51 72 90 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Rogaland A-senter

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse

Alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling

Behandlingsavdeling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse16 ukerGyldig til 17.01.2020

Alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling

Avrusingsavdeling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning5 ukerGyldig til 17.01.2020
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling

avdeling for gravide og småbarnsfamilier
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse1 ukeGyldig til 17.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 17.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 17.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Problemer med illegale rusmidler, rus- og avhengighetsbehandling

avdeling for gravide og småbarnsfamilier
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse1 ukeGyldig til 17.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 17.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Problemer med illegale rusmidler, rus- og avhengighetsbehandling

Avrusingsavdeling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning5 ukerGyldig til 17.01.2020
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Problemer med illegale rusmidler, rus- og avhengighetsbehandling

Behandlingsavdeling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse16 ukerGyldig til 17.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 17.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Problemer med vanedannende legemidler, rus- og avhengighetsbehandling

avdeling for gravide og småbarnsfamilier
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse1 ukeGyldig til 17.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse16 ukerGyldig til 17.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning5 ukerGyldig til 17.01.2020
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 17.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke