$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Skippergata 14, 5527 HAUGESUND

Postadresse

Postboks 534, 5501 HAUGESUND

Telefonnummer

21000800

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Fysisk helse