$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Osvegen 15, 5228 NESTTUN

Telefonnummer

55 61 82 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger
Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Solli Sykehus

Behandlingskategorier

Psykisk helse, voksne

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling10 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til innleggelse8 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling26 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse12 ukerGyldig til 27.12.2019

Bipolar lidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse4 ukerGyldig til 27.12.2019

Depressiv lidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling10 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til innleggelse4 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse7 ukerGyldig til 27.12.2019

Personlighetsforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling9 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til innleggelse12 ukerGyldig til 27.12.2019

Psykoselidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling2 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse4 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling4 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse4 ukerGyldig til 27.12.2019

Spiseforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse4 ukerGyldig til 27.12.2019

Tilpasningsforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerGyldig til 27.12.2019