$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Trasoppterrassen 25, 0672 OSLO

Telefonnummer

23 34 82 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra Helfo for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling4 ukerGyldig til 10.05.2020
Ventetider til avrusning9 ukerGyldig til 10.05.2020
Ventetider til innleggelse9 ukerGyldig til 10.05.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling4 ukerGyldig til 10.05.2020
Ventetider til avrusning9 ukerGyldig til 10.05.2020
Ventetider til innleggelse9 ukerGyldig til 10.05.2020