$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Trasoppterrassen 25, 0672 OSLO

Telefonnummer

23 34 82 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Trasoppklinikken

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling5 ukerGyldig til 11.12.2019
Ventetider til avrusning7 ukerGyldig til 11.12.2019
Ventetider til innleggelse8 ukerGyldig til 11.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling5 ukerGyldig til 11.12.2019
Ventetider til avrusning7 ukerGyldig til 11.12.2019
Ventetider til innleggelse8 ukerGyldig til 11.12.2019