$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Margrethe Grundtvigs veg 6, 2609 LILLEHAMMER

Telefonnummer

61 27 95 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for REVMATISMESYKEHUSET AS

Behandlingskategorier

Fysisk helse

Rehabilitering