$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Fekjarvegen 110, 3528 HEDALEN

Postadresse

Fekjarvegen 110, 3528 HEDALEN

Telefonnummer

61348800

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra Helfo for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Godkjent av Helfo på enkelte behandlinger
  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Psykisk helse, voksne

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling2 ukerGyldig til 08.04.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse12 ukerGyldig til 08.04.2020

Depressiv lidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling2 ukerGyldig til 08.04.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse12 ukerGyldig til 08.04.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse12 ukerGyldig til 08.04.2020

Personlighetsforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling2 ukerGyldig til 08.04.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse12 ukerGyldig til 08.04.2020

Psykoselidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling2 ukerGyldig til 08.04.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse12 ukerGyldig til 08.04.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling2 ukerGyldig til 08.04.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse12 ukerGyldig til 08.04.2020

Spiseforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse12 ukerGyldig til 08.04.2020