$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Rykkinnveien 100, 1349 RYKKINN

Postadresse

Rykkinnveien 100, 1349 RYKKINN

Telefonnummer

67152800

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Rehabilitering