$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Forskningsveien 13, 0373 OSLO

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 OSLO

Telefonnummer

22 12 24 60

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Diakonhjemmet Sykehus BUP Vest

Behandlingskategorier

Psykisk helse, barn og unge

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse

Angstlidelser, barn og unge

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Bipolar lidelse, barn og unge

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling5 ukerGyldig til 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Depressiv lidelse, barn og unge

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Psykoselidelse, barn og unge

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling1 ukeGyldig til 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling4 ukerGyldig til 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Spiseforstyrrelser, barn og unge

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling5 ukerGyldig til 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke