$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Blomsterbakken 33, 1487 HAKADAL

Postadresse

Blomsterbakken 33, 1487 HAKADAL

Telefonnummer

67 06 29 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Rehabilitering