$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Junkerveien 67, 8076 BODØ

Postadresse

Junkerveien 67, 8076 BODØ

Telefonnummer

75 58 19 12

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Nord på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for N.K.S. KLØVERÅSEN AS

Behandlingskategorier

Fysisk helse