$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Karmsundgata 134, 5528 HAUGESUND

Postadresse

Postboks 2175, 5504 HAUGESUND

Telefonnummer

52 80 50 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger
Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

Behandlingskategorier

Fysisk helse

Rehabilitering