$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Borgenveien 2A, 0370 OSLO

Postadresse

Postboks 5280 Majorstua, 0303 OSLO

Telefonnummer

22957500

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra Helfo for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Godkjent av Helfo på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Fysisk helse