$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Kalfarveien 88A, 5022 BERGEN

Postadresse

Storgata 10B, 0155 OSLO

Telefonnummer

55 33 77 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for CRUX Kalfaret behandlingssenter

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 09.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse2 ukerGyldig til 09.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 09.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 09.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse2 ukerGyldig til 09.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 09.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse2 ukerGyldig til 09.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 09.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke