$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Maridalsveien 176A, 0469 OSLO

Postadresse

PB 3470 Bjølsen, 0406 OSLO

Telefonnummer

23 26 50 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for A-senteret

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse

Alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling

Villa Berg
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse12 ukerGyldig til 08.01.2020

Alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling

Døgnavdeling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse10 ukerGyldig til 08.01.2020

Alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling

Poliklinikk
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 08.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse12 ukerGyldig til 08.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse10 ukerGyldig til 08.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 08.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse12 ukerGyldig til 08.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 08.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse10 ukerGyldig til 08.01.2020