$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Conrad Holmboes veg 95, 9011 TROMSØ

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Nord på enkelte behandlinger

Behandlingskategorier

Rehabilitering

Habilitering, barn og unge

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinikk
Ventetider til gruppetilbud med individuell oppfølging

Forsinket utvikling, barn og unge

Ventetider til poliklinikk8 ukerUtløpt 14.12.2019
Ventetider til gruppetilbud med individuell oppfølgingOppgis ikke

Funksjonstap, barn og unge

Ventetider til poliklinikk8 ukerUtløpt 14.12.2019
Ventetider til gruppetilbud med individuell oppfølgingOppgis ikke

Habilitering, voksne

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning, behandling, veiledning
Ventetider til poliklinisk utredning, behandling, veiledning11 ukerUtløpt 14.12.2019