$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Uvikstrand 23, 4262 AVALDSNES

Postadresse

Postboks 213 Utvik, 4299 AVALDSNES

Telefonnummer

52 85 90 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for STIFTELSEN KARMSUND ABR-SENTER

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling20 ukerGyldig til 23.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse20 ukerGyldig til 23.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling20 ukerGyldig til 23.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling20 ukerGyldig til 23.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse20 ukerGyldig til 23.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling20 ukerGyldig til 23.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse20 ukerGyldig til 23.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling20 ukerGyldig til 23.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse20 ukerGyldig til 23.12.2019