$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Colosseum Senter Sørkedalsveien 10C, 0369 OSLO

Postadresse

Sørkedalsveien 10B Colosseum Senter, 0369 OSLO

Telefonnummer

23 19 50 20

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Fysisk helse