$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Haraldsgata 16, 5528 HAUGESUND

Postadresse

Postboks 391, 5501 HAUGESUND

Telefonnummer

52 73 30 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Blå Kors Haugaland A-senter

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse

Alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling

Haugaland A-Senter
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling5 ukerGyldig til 26.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse9 ukerGyldig til 26.12.2019

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Haugaland A-Senter
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling10 ukerGyldig til 26.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Problemer med illegale rusmidler, rus- og avhengighetsbehandling

Haugaland A-Senter
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 26.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse8 ukerGyldig til 26.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling10 ukerGyldig til 26.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse11 ukerGyldig til 26.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling5 ukerGyldig til 26.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse7 ukerGyldig til 26.12.2019

Spilleavhengighet, rus- og avhengighetsbehandling

Haugaland A-Senter
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 26.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke