$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Østigardsveien 24, 7530 MERÅKER

Telefonnummer

74812400

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Midt-Norge på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Rehabilitering

Habilitering, barn og unge

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinikk
Ventetider til gruppetilbud med individuell oppfølging
Ventetider til poliklinikkOppgis ikke
Ventetider til gruppetilbud med individuell oppfølging6 ukerGyldig til 15.11.2019

Forsinket utvikling, barn og unge

Ventetider til poliklinikkOppgis ikke
Ventetider til gruppetilbud med individuell oppfølging6 ukerGyldig til 15.11.2019

Funksjonstap, barn og unge

Ventetider til poliklinikkOppgis ikke
Ventetider til gruppetilbud med individuell oppfølging6 ukerGyldig til 15.11.2019
Ventetider til poliklinikkOppgis ikke
Ventetider til gruppetilbud med individuell oppfølging6 ukerGyldig til 15.11.2019

Intensiv habilitering, barn og unge

Ventetider til poliklinikkOppgis ikke
Ventetider til gruppetilbud med individuell oppfølging6 ukerGyldig til 15.11.2019

Utviklingshemming, barn og unge

Ventetider til poliklinikkOppgis ikke
Ventetider til gruppetilbud med individuell oppfølging6 ukerGyldig til 15.11.2019