$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Ragnar Strømsveg 10, 2051 JESSHEIM

Postadresse

Postboks 103 Jessheimbyen, 2067 JESSHEIM

Telefonnummer

67023000

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Godkjent av HELFO på enkelte behandlinger
  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Fysisk helse

Rehabilitering