$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Gamleveien 5, 4018 STAVANGER

Telefonnummer

52109910

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Rehabilitering

Habilitering, barn og unge

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinikk
Ventetider til gruppetilbud med individuell oppfølging
Ventetider til poliklinikk6 ukerGyldig til 21.02.2020
Ventetider til gruppetilbud med individuell oppfølging6 ukerGyldig til 21.02.2020
Ventetider til poliklinikk6 ukerGyldig til 21.02.2020
Ventetider til gruppetilbud med individuell oppfølging6 ukerGyldig til 21.02.2020

Intensiv habilitering, barn og unge

Ventetider til poliklinikk6 ukerGyldig til 21.02.2020
Ventetider til gruppetilbud med individuell oppfølging6 ukerGyldig til 21.02.2020