$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Randabergveien 300B, 4073 RANDABERG

Postadresse

Pb. 14, 2390 MOELV

Telefonnummer

62 33 01 33

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Rehabilitering