$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Forskningsveien 7, 0373 OSLO

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 OSLO

Telefonnummer

22 02 98 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for DIAKONHJEMMET SYKEHUS AS

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling14 ukerGyldig til 02.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 02.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 02.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke