$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Rødbergshavn, 9300 FINNSNES

Postadresse

Storåkeren 11, 9411 HARSTAD

Telefonnummer

77093003

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Godkjent av HELFO på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning12 ukerUtløpt 11.12.2018
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning12 ukerUtløpt 11.12.2018
Ventetider til innleggelse12 ukerUtløpt 11.12.2018
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning12 ukerUtløpt 11.12.2018
Ventetider til innleggelse12 ukerUtløpt 11.12.2018