$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Verksgata 66, 4013 STAVANGER

Postadresse

Storgata 10B, 0155 OSLO

Telefonnummer

94026500

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for CRUX Verksgata behandlingssenter

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 20.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse12 ukerGyldig til 20.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 20.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 20.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse12 ukerGyldig til 20.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 20.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse12 ukerGyldig til 20.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 20.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke