$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Jarleveien 12, 7041 TRONDHEIM

Postadresse

LHL-klinikkene Trondheim Postboks 3015 Lade, 7441 TRONDHEIM

Telefonnummer

400 00 445

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Midt-Norge på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Rehabilitering