$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Pilestredet Park 7, 0176 Oslo

Postadresse

Pilestredet Park 7, 0176 Oslo

Telefonnummer

69 92 43 32

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Godkjent av HELFO på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Fysisk helse