$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Verkstedveien 6B, 8008 BODØ

Postadresse

Postboks 663, 8001 BODØ

Telefonnummer

46547729

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Nord på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Rehabilitering