$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Stod, 7717 STEINKJER

Postadresse

Klingvegen 144, 7717 STEINKJER

Telefonnummer

74 16 10 61

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Midt-Norge på enkelte behandlinger

Behandlingskategorier

Rehabilitering