$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Bjørkelivegen 27, 5705 VOSS

Telefonnummer

56 51 40 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Voss DPS NKS Bjørkeli

Behandlingskategorier

Psykisk helse, voksne

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling24 ukerGyldig til 16.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling24 ukerGyldig til 16.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Bipolar lidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling5 ukerGyldig til 16.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 27.12.2019

Depressiv lidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 16.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 27.12.2019

Personlighetsforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling24 ukerGyldig til 16.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerGyldig til 27.12.2019

Psykoselidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling3 ukerGyldig til 16.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse2 ukerGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling24 ukerGyldig til 16.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 27.12.2019

Spiseforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling24 ukerGyldig til 16.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke