$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Haddlandsvegen 20, 3864 RAULAND

Postadresse

Haddlandsvegen 20, 3864 RAULAND

Telefonnummer

35 06 28 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Rehabilitering