$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Nordtunveien 15, 8170 ENGAVÅGEN

Telefonnummer

75 72 13 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Nord på enkelte behandlinger

Behandlingskategorier

Rehabilitering