$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Olav Vs gate 11, 4005 STAVANGER

Postadresse

Olav Vs gate 11, 4005 STAVANGER

Telefonnummer

52 69 69 69

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Godkjent av HELFO på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Fysisk helse