$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Follsjøvegen 1276, 3680 NOTODDEN

Postadresse

Follsjøvegen 1276, 3680 NOTODDEN

Telefonnummer

35019500

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra Helfo for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Godkjent av Helfo på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning4 ukerGyldig til 22.04.2020
Ventetider til innleggelse4 ukerGyldig til 22.04.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning4 ukerGyldig til 22.04.2020
Ventetider til innleggelse4 ukerGyldig til 22.04.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning4 ukerGyldig til 22.04.2020
Ventetider til innleggelse4 ukerGyldig til 22.04.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning4 ukerGyldig til 22.04.2020
Ventetider til innleggelse4 ukerGyldig til 22.04.2020