$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Ringvoll senter, 1827 HOBØL

Postadresse

Ringvoll senter, 1827 HOBØL

Telefonnummer

69924333

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Godkjent av HELFO på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Fysisk helse