$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Jåttavågveien 7, 4020 Stavanger

Postadresse

Jåttavågveien 7, 4020 Stavanger

Telefonnummer

51577550

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger

Behandlingskategorier

Fysisk helse