Yrkesvaksinasjon

Arbeidstakere som er utsatt for smitte på grunn av sitt yrke, bør få tilbud om å vaksinere seg, dersom det er nødvendig. Personer med samme yrke eller samme arbeidsgiver trenger ikke alltid de samme vaksinene.

Personer som jobber med munnbind
Foto: Johner Bildbyrå AB

​​​​​​​​​

Vurdering av smitterisiko

​Smitterisikoen skal vurderes ut fra:

  • hvilke typer arbeidsoppgaver den enkelte har

  • hvilke smittestoffer som kan forekomme i arbeidsmiljøet

  • grad av smittepress ut fra risikovurdering og kvalitet på andre smitteforebyggende rutiner i bedriften

  • hvilke vaksiner den enkelte har fått før

  • arbeidstakerens helsetilstand

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å vurdere om det er fare for smitte på arbeidsplassen, og som betaler for vaksinasjon dersom arbeidstakeren må vaksineres.

Den offentlige helsetjenesten og Folkehelseinstituttet har oversikt over hvilke vaksiner som er tilgjengelige, og kan gi råd om vaksinering.  Les mer om yrkesvaksinasjon hos Folkehelseinstituttet.​