Oppfriskningsvaksine til voksne

Ikke alle vaksinene du får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, gir beskyttelse livet ut. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor påfyll av enkelte vaksiner i voksen alder for å opprettholde beskyttelse mot sykdommene.

Mann får boostervaksine
Foto: Lev Dolgachov / Mostphotos

Anbefalingen gjelder for alle voksne, ikke bare de som har tenkt seg på utenlandsreise.

Påfyll av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

Vi anbefaler at voksne tar vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio omtrent hvert tiende år. Alle vaksinene kan gis samlet i én sprøyte. Anbefalingen gjelder for alle voksne, ikke bare de som har tenkt seg på utenlandsreise.

Ved å fylle på hvert tiende år sikrer man den enkeltes individuelle beskyttelse, samtidig som man opprettholder høy beskyttelse i befolkningen. Når de aller fleste i befolkningen er beskyttet mot en sykdom oppnår man såkalt flokkbeskyttelse, som igjen beskytter de som ikke er vaksinert. Ved lav vaksinasjonsdekning kan sykdommer som vi har kontroll over i Norge i dag (slik som polio og difteri) komme tilbake.

Selve vaksinen koster ca. 300 kroner. I tillegg må man betale et gebyr for selve konsultasjonen (å få satt vaksinene). Sistnevnte varierer fra sted til sted.

Trenger jeg påfyll av vaksine mot meslinger?

De aller fleste voksne som er født og oppvokst i Norge er beskyttet mot meslinger – enten fordi de er vaksinerte eller fordi de har gjennomgått sykdommen. Meslingvaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet til ettåringer i 1969, og som en del av MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder til sjetteklassinger i 1983.

Folkehelseinstituttets anbefalinger

  • Født i 1970 eller senere: De som vet at de har fulgt det norske barnevaksinasjonsprogrammet skal ha fått tilbud om meslingvaksine. Det er ikke nødvendig med flere doser.
  • Født fra og med 1960 til og med 1969: De aller fleste har hatt meslinger (og trenger derfor ikke vaksine), men etter at meslingvaksinen ble innført sank forekomsten av sykdommen. Dette gjør at noen mangler beskyttelse mot meslinger fordi de hverken har fått vaksine eller har gjennomgått sykdommen. Ved tvil anbefaler vi én dose MMR-vaksine.
  • Født før 1960: Sannsynligheten for å ha gjennomgått meslinger er så høy at MMR-vaksine ikke anses som nødvendig.
  • Personer født i 1970 eller senere anbefales én dose MMR-vaksine i følgende tilfeller (de fleste oppnår da langvarig beskyttelse): Dersom de ikke vet om de har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet og dermed fått meslingvaksine/MMR-vaksine, og dersom de ikke vet om de har gjennomgått de aktuelle sykdommene. 

Det gir ikke økt risiko for bivirkninger å få MMR-vaksine selv om man skulle ha vært vaksinert tidligere eller ha gjennomgått én eller flere av sykdommene som vaksinen beskytter mot.

Hva med andre vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet?

​Det er generelt ikke behov for oppfriskningsdoser av andre vaksiner man har fått tilbud om i barnevaksinasjonsprogrammet. I noen tilfeller kan personer å vaksinere seg på nytt på grunn av sykdom eller medisinsk behandling.

Hvor får jeg tatt oppfriskningsvaksiner?

​Kontakt fastlegen din eller et vaksinasjonskontor for å bestille time til vaksinering.

Usikker på om du trenger nye doser?

Logg deg inn på vaksinetjenesten for å sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og egne barn under 16 år.

Informasjonen baserer seg på vaksinasjoner som helsestasjon, fastlege eller vaksinasjonssenter har registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Samtlige har meldeplikt til SYSVAK for all vaksinasjon.