Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Smittsom hjernehinnebetennelse utvikler seg raskt, og det er viktig å få behandling tidlig. Vaksine anbefales til ungdom som skal delta aktivt i russefeiringen, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter.

Tre unge kvinner sitter i gresset og prater
Foto: Karl Forsberg / Johnér

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) skyldes meningokokkbakterier. Det tilbys to typer vaksiner som beskytter mot hjernehinnebetennelse:

  • vaksine mot meningokokksykdom type A, C, W og Y (Menveo eller Nimenrix)
  • vaksine mot meningokokksykdom type B (Bexsero eller Trumenba)

Ungdom 16-19 år er ekstra utsatt

Ungdom i alderen 16-19 år er én av de aldersgruppene som har høyest forekomst av hjernehinnebetennelse. En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. Dette gjelder både russ og andre ungdommer som fester mye.

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i denne aldersgruppen vurderer å vaksinere seg mot meningokokk type A, C, W og Y (med éndose-vaksinene Menveo eller Nimenrix).

Forekomsten av meningokokksykdom forårsaket av meningokokk type A, C, W og Y blant ungdommer fra 16 til 19 år, er høyere enn forekomsten av sykdom forårsaket av meningokokk B. Vaksinen som beskytter mot meningokokk type A, C, W og Y vil derfor gi bredest dekning.

Ta vaksinen i god tid før du trenger beskyttelse

​Det anbefales at vaksinasjonen utføres i god tid før russefeiringen begynner. Beskyttelsen varer i flere år. Vaksinasjon i begynnelsen av videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden. Etter vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Vaksinen må betales av den enkelte og kan settes av fastlege, på vaksinasjonsklinikk, eller eventuelt skolehelsetjenesten i enkelte kommuner.

Vaksine kan også brukes i forbindelse med reiser til områder i verden hvor smitterisikoen er spesielt høy. Deltakelse i pilegrimsfeiring (Hajj, Umrah) eller sesongarbeid i Saudi-Arabia medfører økt risiko for meningokokksykdom. Helsemyndighetene i Saudi Arabia krever at alle pilegrimer til landet skal være vaksinert med meningokokk ACWY-vaksine.

Andre forebyggende tiltak

​Risikoen for å utvikle hjernehinnebetennelse kan også reduseres ved å følge disse rådene:

  • Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger å få hvile. 
  • Husk at såre slimhinner er mer mottakelige for infeksjoner. Ta vare på stemmen og halsen din. 
  • Forebygg dråpesmitte, blant annet ved å ikke drikke av samme flaske/boks/glass som andre og ikke del sigaretter. 
  • Unngå for mye alkohol. Når du er beruset vil dømmekraften din reduseres, og symptomer på hjernehinnebetennelse kan forveksles med tegn på for mye alkohol. 
  • Skaff lege dersom du tror vennene dine kan være syke. Ta ansvar for hverandre dersom noen er sløve (har nedsatt bevissthet) eller har feber.