Vaksine mot rotavirus

Alle spedbarn i Norge får tilbud om vaksine mot rotavirussykdom gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Spedbarn får vaksine mot rotavirus
Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

​​​​​​Rotavirussykdom er en mage- tarminfeksjon som gir oppkast, diaré og ofte feber hos sped- og småbarn. ​Årlig legges mellom 700 og 1100 barn i Norge inn på sykehus for behandling av væsketap (dehydrering) grunnet rotavirussykdom. ​

Rotavirusvaksine er en drikkevaksine som består av levende, svekkede virus. Den er tilsatt sukrose og smaker søtt. Vaksinen som inngår i det norske barnevaksinasjonsprogrammet heter Rotarix, og gis i to doser. 

Den gir over 85 % beskyttelse mot rotavirusinfeksjon og inngår i vaksinasjonsprogrammer i rundt 60 land over hele verden. Vaksinen har vært tilgjengelig siden 2006.

Mage-tarminfeksjon som skyldes rotavirus

​Rotavirus er årsak til omlag halvparten av diarétilfeller hos barn under fem år. Sykdommen er utbredt både i utviklingsland og i vestlige land og praktisk talt alle barn får den.

Barnet får feber, oppkast og vandig diaré og sykdommen kan i alvorlige tilfeller føre til alvorlig dehydrering og død. I vestlige land med tilgang på god sykehusbehandling er dødsfall sjelden.

Vanlig smittemåte er at barnet putter hånden i munnen etter at det har tatt på noe med rotavirus på – for eksempel en hånd, en leke eller et bord. Barn kan spre viruset både før og etter at sykdommen bryter ut. 

Håndvask og grundig renhold kan redusere spredningen av viruset, men ikke stoppe det helt. Vaksine gir derimot barnet en svært effektiv beskyttelse mot rotavirussykdom.

Hvem får tilbud om vaksine?

​Barn født fra og med 1. september 2014 får tilbud om rotavirusvaksine. Vaksinasjonen består av to doser. Første vaksinedose gis tidligst ved 6 uker og senest når barnet er 12 uker. 

Andre dose gis ved 3-månedersalder og senest når barnet er 16 uker. ​

Før vaksinasjon

​Informer helsestasjonen dersom barnet nylig har fått et legemiddel, har allergi eller har andre helseproblemer. Vaksinen skal ikke tas av personer med:

  • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine.
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 ºC.
  • Akutt tarminfeksjon med diaré eller oppkast.
  • Gjennomgått tarminvaginasjon eller medfødt misdannelse i tarmen
  • Immunsvikttilstand. Kan skyldes sykdom som i seg selv gir immunsvikt, eller annen sykdom som behandles med medisiner som hemmer immunforsvaret.​​​

Etter vaksinasjon

​​​De fleste barn får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 grader og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret for barnet.

Vaksinevirus er svekket slik at de ikke gi​r rotavirussykdom hos friske barn. Levende vaksinevirus kan passere gjennom barnets fordøyelsessystem og ut i bleien den første uken etter vaksinasjon. 

Personer med immunsvikt som har nær kontakt med nyvaksinerte barn anbefales å være ekstra omhyggelige med håndhygiene for å unngå smitte.

Bivirkninger fra rotavirusvaksinen

​Ved årsskiftet 2013/2014 var det på verdensbasis distribuert bortimot 300 millioner doser av rotavirusvaksine. Vaksinen regnes som svært sikker. 

Som alle andre medikamenter kan rotavirusvaksinen likevel gi bivirkninger. 

De vanligste bivirkningene for vaksinen som brukes i barnevaksinasjonsprogrammet er:

  • Irritabilitet og løs avføring (opp til 10 % av vaksinerte barn) 

  • Magesmerter, luft i magen, hudreaksjoner (opp til 1 % av vaksinerte barn) 

En sjelden tilstand hos spedbarn er tarminvaginasjon. Den innebærer en blokkering i nedre del av barnets tarm. Tarminvaginasjon hos spedbarn kan ha sammenheng med virusinfeksjoner, arvelig disposisjon eller innføring av fast føde, men som oftest er årsaken ukjent. I Norge er det årlig 35–40 barn som behandles for tarminvaginasjon, de fleste i aldersgruppen 4–9 måneder.

 
Tarminvaginasjon er også sett i tilknytting til at barn får rotavirusvaksine, men risikoen for dette er svært liten (1–5 av 100 000 barn). Studier viser at de fleste tilfellene har oppstått når barnet har fått sin første dose etter 12-ukers alder. For å unngå økt risiko for tarminvaginasjon ved rotavirusvaksinasjon, skal første dose gis før barnet er 12 uker gammelt.

 
Symptomene på invaginasjon er at barnet skriker på grunn av takvise magesmerter som ved kolikk, oppkast og blodig, slimet avføring. Slike symptomer hos barnet skal tas alvorlig og lege kontaktes snarest. ​

 
​Fullstendig oversikt over mulige bivirkninger etter vaksinasjon finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsidene til Statens legemiddelverk. Se nettsidene til Statens legemiddelverk.​