Vaksiner ved reise til Asia

Folkehelseinstituttet anbefaler at du vaksinerer deg mot ulike sykdommer ved reiser til de aller fleste land i Asia. Hvilke vaksiner avhenger av hvor man skal reise, type bosted, hygieniske forhold og lengden på oppholdet.

Legemiddelprofylakse (tiltak, forebygging) mot malaria kan også være aktuelt. Asia er ikke erklært poliofritt.

Personer som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller hatt alle de aktuelle sykdommene (meslinger, kusma og røde hunder), anbefales MMR-vaksine.

Type utenlandsreiser deles inn i to hovedgrupper

Gruppe 1

Forretnings- og turistreiser til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold.

Gruppe 2

Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen (for eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur eller innvandrere på besøk til tidligere hjemland).

Aktuelle reisevaksiner til Asia

Forkortelser i tabellen for aktuelle reisevaksiner

  • dTP-IPV: Difteri, tetanus, kikhoste og poliovaksine
  • IPV: Poliomyelittvaksine
  • Hep A: Hepatitt A-vaksine
  • Hep B: Hepatitt B-vaksine
  • Jap: Japansk encefalittvaksine
  • Rab: Rabiesvaksine
  • TBE: Skogflåttencefalittvaksine
  • Tyf: Tyfoidvaksine
  • BCG: Tuberkulosevaksine

( ): Parentes rundt forkortelsen i tabellen under betyr at foreslåtte profylakse (tiltak, forebygging) bør vurderes individuelt avhengig av reisetype, og lokale geografiske og årstidsvariasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

Land
​Gruppe 1
​Gruppe 2
Japan

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep B)
(Jap)
(TBE)

Singapore

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep B)
(BCG)
(Jap)

​Malaysia (den malayiske halvøy)

​dTP-IPV * 
IPV**

​​dTP-IPV * 
IPV**
(Hep A)
(Tyf)
(Hep B)
(BCG)
(Rab)
(Jap)

Thailand

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
(Tyf)
(Hep B)
(BCG)
(Rab)
(Jap)

Sør-Korea

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
(Hep B)
(BCG)
(Rab)
(Jap)

Maldivene

​dTP-IPV * 

​​dTP-IPV * 
(Hep A)
Tyf

​Mongolia, Kasakhstan

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(BCG)
(Rab)
(TBE)

Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(BCG)
(Rab)

​Bangladesh, Brunei, Bhutan, India, Kambodsja, Laos, Nepal, Nord-Korea, Sri Lanka, Taiwan, Vietnam, Øst-Timor

​dTP-IPV * 
Hep A

​​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(BCG)
(Rab)
(Jap)

Indonesia, Myanmar, Malaysia (Borneoøya), Filippinene

​dTP-IPV * 

IPV**
Hep A​​dTP-IPV * 
IPV**
Hep A
Tyf
(Hep B)
(BCG)
(Rab)
(Jap)

Kina, Russland (asiatisk del)

​​dTP-IPV * 
Hep A

​dTP-IPV * 
Hep A
Tyf
(Hep B)
(BCG)
(Rab)
(TBE)
(Jap)

​Afghanistan, Pakistan

​​dTP-IPV * 
IPV**
Hep A
Tyf

​​​dTP-IPV * 
IPV**
Hep A
Tyf
(Hep B)
(BCG)
(Rab)

* Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

** Poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd 

WHO krever at personer som har oppholdt seg over 4 uker i land med stor risiko for å eksportere (føre ut, ta med seg) poliovirus (Afghanistan, Pakistan, Indonesia, Myanmar, Malaysia og Filippinene), skal ha fått poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før de forlater landet. Dette må dokumenteres med internasjonalt vaksinesertifikat og gjelder for personer i alle aldre, også barn, selv om de etter norsk program anses som fullvaksinerte.

Kina har også pågående eller nylig utbrudd med vaksinederivert poliovirus (FHI.no). Det er anbefalt, men ikke påkrevd, å ha fått poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før du forlater disse landene hvis du har oppholdt deg der i minst 4 uker.

Vaksineråd ved reise til andre verdensdeler