Vaksiner

Vaksinetjenesten lar deg se vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

sykepleier setter sprøyte på sykepleier
Foto: Jason Baxter / Mostphotos

Dersom helsestasjonen, fastlegen eller vaksinasjonssenteret registrerer dine vaksiner, eller vaksiner for barn du har foreldreansvar for, i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, kan du senere logge deg på og se hvilke vaksiner du har fått.

For råd og informasjon om vaksiner som tilbys i Norge, kan du lese mer på Folkehelsesinstituttets nettsider om vaksiner.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Disse vaksinene finner du i tjenesten

Barnevaksiner

Barnevaksiner som gis gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Disse har vært registrert siden 1995, og registreringen krever ikke samtykke fra den som vaksineres.

Reisevaksiner og andre vaksiner

Reisevaksiner og andre vaksiner som er tatt i 2011 og senere. Dette gjelder alle aldersgrupper. Registrering av disse vaksinene krever samtykke fra den som vaksineres. Andre vaksiner kan for eksempel være yrkesvaksinasjon, eller vaksine mot sesonginfluensa.

De som har bodd i et av prøvefylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Hordaland og er født i 1976 eller senere, kan finne både barnevaksiner og andre registrerte vaksiner i tjenesten.

Vaksinen mot pandemisk influensa registreres hvis du tok den i 2009 eller senere.

Vaksiner som meldes av helsepersonell elektronisk gjennom journalsystemet, blir tilgjengelige i tjenesten innen 20 minutter.

Vaksiner som meldes på papir, blir tilgjengelige i tjenesten innen omtrent tre uker. I høysesongen for influensavaksinering, mellom september og januar, kan det gå litt mer tid. Merk at helsestasjoner ikke melder inn vaksiner på papir.

Barns vaksiner

Barn og unge mellom 16 og 18 år

Siden helserettslig myndighetsalder i Norge er 16 år, har ikke foreldre tilgang til barnas vaksinasjonsstatus etter deres 16-årsdag. Buypass ID tilbys fra fylte 13 år fra og med våren 2018.

Dersom du er mellom 16 og 18 år, kan du uten Buypass ID bestille vaksinasjonskort direkte fra Folkehelseinstituttet.

Det er 30 dagers utleveringsfrist på vaksinasjonskort fra Folkehelseinstituttet, men normalt sendes det ut 1-2 dager etter bestilling.

Når du er over 18 år

Du kan logge deg inn med BankID eller annen godkjent identifikasjon ved å trykke på innloggingsknappen øverst i artikkelen. I vaksinetjenesten på helsenorge.no kan du selv sjekke hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og barn under 16 år som du har foreldreansvar for, og skrive ut vaksinasjonskort derfra.

Dersom du likevel ønsker å få tilsendt vaksinasjonskort fra Folkehelseinstituttet, kan du bestille det i posten. Send et brev til:

Folkehelseinstituttet
Att: Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK
Postboks 222 Skøyen
0213 OSLO

For voksne koster det kr 125,- i administrasjonsgebyr å få tilsendt utskrift av vaksinasjonskortet. Det er gratis dersom du er mellom 16 og 18 år. I brevet må du oppgi fødselsnummer (11 siffer), fullt navn og folkeregistrert adresse for den eller de du ønsker vaksinasjonskort for.

Merk at Folkehelseinstituttet ikke kan motta fødselsnummer per e-post.

Hvorfor er vaksinasjonskortet tomt, eller mangler vaksiner?

At vaksinekort er tomt eller mangler én eller flere vaksiner kan skyldes flere ting:

Vaksinen ble tatt nylig

Hvis vaksinen ble tatt for kort tid siden, er opplysningene kanskje ikke registrert ennå.

I så fall trenger du ikke å gjøre noe - opplysningene vil bli sendt om en stund.

Vaksinasjonsopplysningene er ikke sendt inn

Dersom informasjonen har uteblitt selv om du har ventet på den, kan det skyldes at vaksinasjonsstedet ikke har sendt inn vaksineopplysningene for registrering. I så fall bør du kontakte vaksinasjonsstedet og be dem sende opplysningene på nytt.

Vaksinene ble tatt før 1995

Vaksiner ble ikke registrert i vaksinasjonsregisteret før 1995, unntatt for disse fem fylkene, som startet en prøveordning i 1976:

  • Østfold
  • Akershus
  • Oslo
  • Hedmark
  • Hordaland

Vaksiner som skal være registrert

Disse vaksinene skal være registrert i vaksinasjonsregisteret:

  • barnevaksiner gitt fra 1995
  • pandemivaksine mot svineinfluensa i 2009
  • alle andre vaksiner gitt i 2011 eller senere (hvis du ønsker at de skal være registrert)

Etterregistrering av vaksinasjonsdata

Dersom vaksinasjonsopplysninger ikke er sendt inn eller registrert, kan du be stedet der du fikk vaksinen om å sende inn opplysningene slik at de kommer fram i tjenesten.

Kontakt vaksinasjonsstedet eller fastlegen din og be om etterregistrering, og legg fram dokumentasjon på at du har fått den aktuelle vaksinen. Gyldig dokumentasjon er for eksempel journalutskrift eller vaksinasjonskort.

Du har rett til å få etterregistrert barnevaksiner som er fra 1995 eller senere.

Etterregistrering kan også være aktuelt dersom du for eksempel har fått en reisevaksine som ikke er registrert i tjenesten. Stedet der du fikk vaksinen plikter å etterregistrere vaksiner som er gitt fra og med 1. januar 2011 dersom du ønsker det.

Folkehelseinstituttet kan ikke registrere eller etterregistrere vaksinene dine. Dette må gjøres av helsepersonell på steder som utfører vaksinasjoner.

Slik endrer du feil opplysninger

​Dersom du oppdager feil i vaksinasjonsopplysningene for deg selv eller dine barn når du er innlogget på vaksinetjenesten, kontakt stedet der vaksinene ble satt eller et annet vaksinasjonskontor.

Hvis det skulle oppstå problemer med å endre opplysningene, kan helsepersonell ta kontakt med Folkehelseinstituttet.