Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Vaksine mot influensa

Du bør ta vaksinen hvis du er gravid, har en kronisk sykdom eller er minst 65 år gammel. Ta vaksinen så tidlig som mulig.

Vaksine mot influensaviruset (avbildet) anbefales spesielt for utsatte grupper.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Sesonginfluensavaksinen inneholder de influensavirusvariantene som Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler.

Disse bør ta influensavaksinen

​For noen kan influensa være farlig. Mest utsatte er de som har nådd en viss alder, har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt.

Du bør ta influensavaksine hvis du:

 • er gravid etter 12. svangerskapsuke
 • bor i omsorgsbolig eller sykehjem
 • er minst 65 år gammel
 • har diabetes
 • har en kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • har en kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • har nedsatt immunforsvar
 • har svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • har annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter, det vil si pasienter som har svekket immunforsvar grunnet sykdom eller behandling.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å er å hindre influensasmitte mellom mennesker og griser, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper.

Derfor bør de ta vaksinen

Nær 1,5 millioner mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer.

Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Dette er en av grunnene til at alle som har fylt 65 år anbefales å ta influensavaksine, også om de er friske.

Influensavaksinen gjør at:

 • folk blir mindre syke
 • færre trenger innleggelse i sykehus​
 • færre får varig svekket helse
 • risiko for komplikasjoner blir mindre hos gravide og foster
 • færre dør

Ta vaksinen tidlig

Du bør helst ta vaksinen i september, oktober eller november. Vaksinen gir deg beskyttelse etter én til to uker.

Hvor godt beskytter vaksinen?

Vaksinen gir beskyttelse hos gjennomsnittlig seks av ti vaksinerte. Hvor god beskyttelsen er, avhenger av:

 • alderen din
 • om du har en sykdom som gjør at du lager lite antistoffer
 • hvor god match det er mellom sirkulerende virus og viruset som er brukt i vaksineproduksjonen
Hos eldre er beskyttelsen mot å bli syk noe lavere, men vaksinen kan likevel beskytte deg mot alvorlig sykdommer som følger av influensa.

Vaksine til gravide

​Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine til gravide etter 12. svangerskapsuke. Dette er fordi gravide i 2. og 3. trimester og spedbarn har en økt risiko for alvorlig sykdom hvis de får influensa.

Hvis du tar influensavaksinen mens du er gravid, kan vaksinen beskytte barnet ditt mot influensa den første tiden etter fødselen.

De aller fleste gravide som får influensa blir friske uten komplikasjoner og uten at fosteret blir skadet.

Gravide har likevel en noe økt risiko for komplikasjoner av influensasykdom, for eksempel lungebetennelse. Denne risikoen ser ut til å øke utover i svangerskapet. Hvis du utvikler alvorlige komplikasjoner, utgjør dette også en fare for fosteret.

Influensa under svangerskapet øker risikoen for dødfødsel.