Influensavaksine

Du bør ta vaksinen hvis du er 65 år eller eldre, er gravid eller har en kronisk sykdom.

Vaksine mot influensaviruset (avbildet) anbefales spesielt for utsatte grupper.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

 

Disse bør ta influensavaksinen

For noen kan influensa være farlig. Mest utsatte er de som har nådd en viss alder, har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt.

Du bør ta influensavaksine hvis du:

 • er gravid etter 12. svangerskapsuke, i andre og tredje trimester. Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • bor i omsorgsbolig eller sykehjem
 • er 65 år eller eldre
 • har diabetes type 1 og 2
 • har en kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • har en kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • har nedsatt immunforsvar
 • har svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • har annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter
 • husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter, det vil si pasienter som har svekket immunforsvar grunnet sykdom eller behandling
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å hindre influensasmitte mellom mennesker og griser, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper.

Vaksinen kan redde liv

Nær 1,6 millioner mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer.

I gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Antall dødsfall varierer imidlertid mye fra år til år, og noen år er det betydelig flere.

Influensavaksinen kan gjøre at færre dør av influensa. Dette er en av grunnene til at alle som har fylt 65 år anbefales å ta influensavaksine, også om de er friske.

Influensavaksinen gjør også at:

 • folk blir mindre syke
 • færre trenger innleggelse i sykehus
 • færre får varig svekket helse
 • risiko for komplikasjoner blir mindre hos gravide og foster

Ta vaksinen tidlig

For å få best mulig beskyttelse, bør du helst ta vaksinen fra oktober til desember, men du har nytte av vaksinen så lenge det er influensa i omløp. Vaksinen gir deg beskyttelse etter én til to uker.

Hvor godt beskytter vaksinen?

Det tar 10–14 dager fra vaksinen settes til den gir full effekt. Blir du smittet rett før eller kort tid etter vaksinering kan du få influensa selv om du er vaksinert fordi vaksinen trenger tid til å virke. Det er mange andre virus i omløp i den perioden de fleste tar influensavaksinen. Vaksinen beskytter ikke mot disse.

Vaksinen gir beskyttelse hos gjennomsnittlig seks av ti vaksinerte. Hvor god beskyttelsen er, avhenger av:

 • alderen din
 • om du har en sykdom som gjør at du lager lite antistoffer
 • hvor god match det er mellom sirkulerende virus og viruset som er brukt i vaksineproduksjonen

Hos eldre er beskyttelsen mot å bli syk noe lavere, men vaksinen kan likevel beskytte deg mot alvorlig sykdommer som følger av influensa.

Bivirkninger av influensavaksinen

​Influensavaksinen har vært i bruk svært lenge, og settes i millioner av doser verden over hvert år. Vaksinen har en meget god sikkerhetsprofil, men bivirkninger kan oppstå.

Influensavaksine kan gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet.

Noen får også feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Dette er ikke influensa, men immunforsvaret som reagerer på vaksinen.

Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer sjelden.

Influensavaksinen inneholder bare deler av drepte influensavirus og kan derfor ikke gi influensasykdom.

Vaksine til gravide

​Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine til gravide etter 12. svangerskapsuke. Dette er fordi gravide i andre og tredje trimester og spedbarn har en økt risiko for alvorlig sykdom hvis de får influensa.

Gravide i første trimester som også har annen tilleggsrisiko bør ta vaksine.

Hvis du tar influensavaksinen mens du er gravid, kan vaksinen beskytte barnet ditt mot influensa det første halvåret etter fødselen.