HPV-vaksine

HPV-vaksine anbefales til jenter og gutter i 7. klassetrinn og unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og andre kreftformer som skyldes HPV.

Jente får sprøyte
Foto: Scandinavian Stockphoto

Hva er HPV og hvorfor ta vaksine?

HPV er en forkortelse for humant papillomavirus. Det finnes over 100 forskjellige typer humant papillomavirus. Noen typer er helt ufarlige, mens andre kan forårsake celleforandringer og kreft. 

HPV-vaksinen beskytter mot HPV 16 og 18 som er årsak til 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. HPV-vaksinen gir over 90 prosent beskyttelse hos kvinner som ikke har en pågående infeksjon med disse HPV-typene ved vaksinasjonstidspunktet.

HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

HPV-vaksine har vært en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet til jenter på 7. klassetrinn siden høsten 2009. Fra høsten 2018 får også gutter, på lik linje med jenter, tilbud om HPV-vaksine. Det gis to doser med minst seks måneders mellomrom.

Unge kvinner får tilbud om HPV-vaksine

Fra 1. november 2016 og to år fremover får unge kvinner født i 1991 og senere tilbud om gratis HPV-vaksine.

For å få gratis HPV-vaksine, må du ha påbegynt vaksinasjon innen utgangen av desember 2018. Du kan da få en dose til nå før tilbudet går ut i juni 2019. Om du ikke rekker å få fullført vaksinasjon med tre doser innen fristen, kan du kontakte lege for å betale for den siste dosen selv.

De som tidligere har takket nei til HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet, men som nå ombestemmer seg, får også en ny sjanse. De som fortsatt går i barne- og ungdomsskolen kan ta HPV-vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. 

Unge kvinner som er ferdig på barne- og ungdomsskolen finner informasjon på sin kommunes nettside om hvor de kan ta vaksinen. Oversikt over vaksinasjonssteder er også tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettsider.

Todoseregime er kun godkjent for aldersgruppen 9-14 år. For kvinner som starter HPV-vaksinasjon etter at de har fylt 15 år består vaksinasjonen av tre doser som gis i løpet av 6-12 måneder.

Om HPV-vaksinen

HPV-vaksinen som tilbys unge kvinner i det toårige vaksinasjonsprogrammet og i barnevaksinasjonsprogrammet heter Cervarix.  

Varighet og fornyelse av vaksinen

Effekten er sannsynligvis langvarig, kanskje livslang. Så lenge oppfølging av de første vaksinerte har pågått (ni år), er det ingen tegn til at beskyttelsen avtar.

Oppfølging av de vaksinerte over tid vil vise om det er nødvendig med en oppfriskningsdose senere i livet for å forlenge beskyttelsen. Dette kalles også en boosterdose.

Ikke ta HPV-test før vaksinasjon

Det er ikke anbefalt å bli testet for HPV-infeksjon før vaksinasjon.

Vaksinen kurerer ikke HPV-infeksjon

Vaksinen kan tas av kvinner som har en HPV-infeksjon, men kurerer ikke en pågående infeksjon.

Vaksinen beskytter mot to typer HPV. Hvis du er smittet mot den ene typen HPV, så kan vaksinen beskytte mot den andre typen.

Om HPV-infeksjon og livmorhalskreft

HPV smitter ved seksuell aktivitet og er svært vanlig. Vaksinen anbefales om du har hatt ingen, én eller flere seksualpartnere. 

De fleste som blir smittet vet ikke at de har hatt en infeksjon, fordi den vanligvis ikke gir symptomer og som oftest går over av seg selv, men hos noen blir den vedvarende og kan føre til utvikling av livmorhalskreft.

Det er ukjent hvorfor noen av de som smittes får kreft, mens andre ikke får det.

Celleforandringer i livmorhalsen og livmorhalskreft

For å se etter forstadier til livmorhalskreft (celleforandringer) innkalles alle norske kvinner mellom 25 og 69 år til å ta en celleprøve av livmorhalsen hvert tredje år (livmorhalsprogrammet). 

Mer enn 3000 norske kvinner får operert vekk deler av livmorhalsen hvert år for å unngå at alvorlige celleforandringer utvikler seg videre til livmorhalskreft. Denne behandlingen gir økt risiko for senaborter og for tidlige fødsler.

Tross livmorhalsprogrammet og oppfølging av kvinner med celleforandringer, er det hvert år cirka 300 kvinner som får livmorhalskreft, og 60-100 som dør av denne kreftformen.

HPV og andre kreftformer

En HPV-infeksjon som ikke går over kan også forårsake kreft i skjede og ytre kjønnsorganer (vulva, vagina) hos kvinner, penis hos menn, samt endetarm og svelg hos begge kjønn. En stor andel av disse krefttilfellene skyldes HPV-infeksjon, og de aller fleste er forårsaket av HPV- typene 16 og 18.

Livmorhalskreft

Livmorhalskreft på et tidlig stadium gir ofte ingen symptomer, og oppdages som regel når det tas rutinemessig celleprøve.

Alle kvinner i alderen 25–69 år bør ta celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år.

Hvem bør ta HPV-vaksine?

HPV-vaksine anbefales til jenter og unge kvinner for å forebygge utvikling av kreft i livmorhalsen.

Fra høsten 2018 får gutter, på lik linje med jenter, tilbud om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

Hvem bør ikke ta HPV-vaksine?

​HPV-vaksinen skal ikke tas ved

  • kjent allergi/overfølsomhet mot innholdsstoffer i vaksinen
  • alvorlig reaksjon på tidligere doser av samme vaksine
  • akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C
  • graviditet

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene av HPV-vaksinen som tilbys er kortvarige plager som

  • ømhet, rødhet og hevelse i området på armen der vaksinen er satt. Dette er svært vanlig (mer enn 1 av 10 vaksinerte).
  • hodepine, trøtthet eller muskelplager. Dette er svært vanlig (mer enn 1 av 10 vaksinerte).
  • feber er vanlig (1–10 av 100 vaksinerte). Like ofte kan det oppstå leddsmerter, kløe, hudutslett, kvalme, oppkast/diaré eller magesmerter.

Noen opplever også svimmelhet, nesten-besvimelser og besvimelser. Dette skyldes vanligvis ubehag eller engstelse knyttet til nålestikket. De som tar vaksine bør fortelle helsepersonell hvis de har besvimt tidligere i liknende situasjoner.

Alvorlige allergiske reaksjoner kan oppstå, men er sjelden. Derfor må de som er vaksinert vente på vaksinasjonsstedet i 20 minutter etter vaksinasjonen. Helsepersonell som vaksinerer er forberedt på å håndtere slike situasjoner.

Det er ikke vist at HPV-vaksine er årsak til kronisk eller alvorlig sykdom, eller øker risikoen for dette.