Vaksinasjon av barn

Alle barn født i Norge får tilbud om vaksiner gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Lite barn, ca 1 år
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Hensikten med vaksinasjon er å oppnå immunitet uten å måtte gjennomgå sykdommen først​.

Vaksinasjon foregår på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten.

Vaksiner og tidspunkt

Her er en oversikt over hvilke vaksiner som er med i barnevaksinasjonsprogrammet, og når de gis.

6 uker

Barnet får første dose av vaksine mot rotavirus, som gis i munnen.

Hvis mor eller far er fra et land med høy forekomst av tuberkulose, får barnet også tilbud om BCG-vaksinasjon.

Premature barn født før 32 ukers alder anbefales en dose 0 med vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste, polio, Hib og hepatitt B – se informasjon nedenfor under "3 måneder".

3 måneder

Barnet får tre vaksiner:

Barnet får to stikk.

5 måneder

Barnet ditt får to vaksiner:

Barnet får to stikk.

12 måneder

Barnet får to vaksiner:

Barnet får to stikk.

15 måneder

Barnet får MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder, som gis med ett sprøytestikk.

7–8 år (2. klasse)

Barnet får firekomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV), som gis med ett sprøytestikk.

11–12 år (6. klasse)

Barnet får MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder, som gis med ett sprøytestikk.

12–13 år (7. klasse)

Barnet får vaksinen mot Humant papillomavirus (HPV) (også gutter fra høsten 2018). Vaksinasjonen består av to doser som gis med minst seks måneders mellomrom.

Denne vaksinen beskytter mot livmorhalskreft hos kvinner og andre HPV-relaterte krefttyper hos begge kjønn. 

15–16 år (10. klasse)

Barnet får en oppfriskningsdose av firekomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV), som gis med ett sprøytestikk.

Anbefalte vaksiner til barn

Det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet i Norge inneholder nå vaksiner mot disse tolv sykdommer:

I tillegg får barn tilbud om vaksine mot tuberkulose hvis de har økt risiko for smitte.