Vaksinasjon av barn

Alle barn som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge får tilbud om vaksiner gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Jente får vaksine
Foto: Gabby Baldrocco / Mostphotos

Kort om barnevaksinasjonsprogrammet

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet som tilbys alle barn og ungdom i Norge om­fatter vaksiner mot 12 forskjellige sykdommer. I tillegg inngår BCG-vaksine mot tuberkulose for barn med foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal informere om og tilby barnevaksinasjonsprogrammet til alle barn til og med grunnskolealder.

Den første vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet gis ved seks ukers alder og den siste vaksinen på 10. klassetrinn. Dersom barn av ulike grunner ikke har fått en eller flere av programvaksinene til ordinær tid, har de rett på et gratis tilbud med vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet opp til alder 20 år.

Når får barnet ditt tilbud om de ulike vaksinene?

Her er en oversikt over hvilke vaksiner som er med i barnevaksinasjonsprogrammet, og når de gis.

6 uker

Barnet får første dose av vaksine mot rotavirus, som gis i munnen.

Hvis mor eller far er fra et land med høy forekomst av tuberkulose, får barnet også tilbud om BCG-vaksinasjon.

Premature barn født før 32 ukers alder anbefales en dose 0 med vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste, polio, Hib og hepatitt B – se informasjon nedenfor under "3 måneder".

3 måneder

Barnet får tre vaksiner:

Barnet får to stikk.

5 måneder

Barnet ditt får to vaksiner:

Barnet får to stikk.

12 måneder

Barnet får to vaksiner:

Barnet får to stikk.

15 måneder

Barnet får MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder, som gis med ett sprøytestikk.

7–8 år (2. klasse)

Barnet får firekomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV), som gis med ett sprøytestikk.

11–12 år (6. klasse)

Barnet får MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder, som gis med ett sprøytestikk.

12–13 år (7. klasse)

Barnet får vaksinen mot Humant papillomavirus (HPV) (også gutter fra høsten 2018). Vaksinasjonen består av to doser som gis med minst seks måneders mellomrom.

Denne vaksinen beskytter mot livmorhalskreft hos kvinner og andre HPV-relaterte krefttyper hos begge kjønn. 

15–16 år (10. klasse)

Barnet får en oppfriskningsdose av firekomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV), som gis med ett sprøytestikk.

Det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet i Norge inneholder nå vaksiner mot disse tolv sykdommer:

I tillegg får barn tilbud om vaksine mot tuberkulose hvis de har økt risiko for smitte.