Utsendt arbeidstaker fra land innenfor EU/EØS eller Sveits i Norge

Skal du jobbe midlertidig i Norge, må du få med deg to blanketter fra hjemlandet: blankett A1 og blankett E106/S1.

Forretningsmann jobber på data og snakker i mobil.
Morten Rakke / Helfo