Pensjonister som flytter til Norge fra land utenfor EU/EØS

Er du pensjonist fra land utenfor EU/EØS og har lovlig opphold i Norge, blir du medlem i folketrygden og får rett til helsehjelp når du flytter hit. Hvorvidt du har rett til å oppholde deg i Norge må du selv sjekke.

Eldre. smilende kvinne
Foto: Morten Rakke / Helfo

​Hvis du vil undersøke mulighetene dine til å bosette deg i Norge, kan du lese mer på nettsidene til UDI.

Med lovlig opphold har du rett til helsehjelp etter reglene i Norge. Dette betyr at du vil få dekket nødvendige utgifter til helsehjelp i det offentlige helsevesenet og at du må betale egenandel på behandlinger på lik linje med nordmenn.