Pensjonister som flytter til Norge fra land utenfor EU/EØS

Er du pensjonist fra land utenfor EU/EØS og har lovlig opphold i Norge, blir du medlem i folketrygden og får rett til helsehjelp når du flytter hit. Du må selv sjekke om du har rett til å oppholde deg i Norge.

Eldre. smilende kvinne
Foto: Morten Rakke / Helfo

Du kan lese mer på nettsidene til UDI om mulighetene til å bosette seg i Norge.

Du har rett til helsehjelp etter reglene i Norge når du har lovlig opphold her. Dette betyr at du vil få dekket nødvendige utgifter til helsehjelp i det offentlige helsevesenet og at du må betale egenandel på behandlinger på lik linje med landets innbyggere.